لحظه تحویل سال ۱۳۹۹ دقیق و همراه با روز شمار

لحظه تحویل سال ۱۳۹۹ هجری شمسی به ساعت رسمی جمهوری اسلامی ایران

ساعت ۷ و ۱۹ دقیقه و ۳۷ ثانیه روز جمعه ۱ فروردین ۱۳۹۹ هجری شمسی

مطابق ۲۵ رجب ۱۴۴۱ هجری قمری و ۲۰ مارس ۲۰۲۰ میلادی

نماد سال ۱۳۹۹ سال موش می باشد.

لحظه تحویل سال نو چگونه محاسبه می شود؟

در گاهشماری خورشیدی مختلف، زمانی به عنوان آغاز یا شروع سال جدید در نظر گرفته می شود که قرار دادی است.

اما در گاهشمار ایرانی، لحظه اعتدال بهاری که میل و بعد خورشید صفر است.

به عنوان نقطه شروع سال یا همان لحظه تحویل سال در نظر گرفته می شود.

چرا در گاهشمار ایرانی هم با وجود دقیق بودن، لحظه تحویل سال نو در سال های مختلف تغییر می کند؟

طول سال ۳۶۵ روز کامل نیست. بلکه ۳۶۵ روز و ۵ ساعت و ۴۸ دقیقه و ۴۵ ثانیه است.

به همین دلیل هر سال، لحظه تحویل سال ۱۳۹۹ حدود ۵ ساعت و ۴۹ دقیقه به جلو می رود.

اگر اختلاف  تحویل سال ۱۳۹۹ دو سال متوالی به طور دقیق ۶ ساعت باشد، هر سال ۳۶۵ روز و ۶ ساعت است.

به این ترتیب هر چهار سال یک بار، باید یک روز به عنوان روز آخر سال به ۳۶۵ روز سال اضافه شود و سال کبیسه داشته باشیم.

بجز سال های کبیسه همه سال ها ۳۶۵ روزه است، اما لحظه تحویل سال ۹۹ در گاهشمار ایرانی دقیق محاسبه می شود.

بنابراین هر چهار سال یکبار، یک روز به مجموع روزهای سال اضافه می شود که این ساعت های کسری را جبران می کند.

وقت تحویل سال، همه اعضای خانواده در خانه های خود گرد هم می آیند و در کنار سفره نوروزی می نشینند.

شمع ها یا چراغ های خانه را پیش از تحویل سال ۹۹ روشن می کنند و سکه هایی لای قرآن می گذارند.

آداب سال نو

پس از تحویل سال ۱۳۹۹، همه اعضای خانواده به یکدیگر عید مبارکی می گویند.

آنگاه بزرگ خانواده دعای تحویل سال رامی خواند و دیگران آن را تکرار می کنند .روبان سررسید

سپس بزرگ خانواده قرآن رامی گشاید و هفت سوره یا هفت آیه از قرآن را که با کلمه سلام آغاز می شود، می خواند.

باخواندن این آیات، آفت ها و بلاهای آسمانی و زمینی و ابلیس و شیطان را از محیط خانه و خانواده دور می کنند .

سلامت و آرامش را به خانه در سال نو می آورند.آنگاه به رسم تبرک، بزرگ خانه به هر یک از اعضای خانواده سکه ای که آنها را در لای قرآن گذاشته است می دهد.

در این هنگام دهان خود را با شیرینی سفره نوروزی شیرین می کنند.

مطالب پیشنهادی مرتبط با سال آینده