سررسید اروپایی

سررسید یا سالنامه یکی از بهترین هدایای تبلیغاتی بحساب می آید ، سررسید شامل صفحات تقویم همراه با مناسبت ها که می تواند شامل خصوصیت و تبلیغات شخص سفارش دهنده باشد.

سررسید یا سالنامه در سایز ها و طرح های مختلفی تولید می شوند. هر کدام از این طرح و اندازه ها ممکن است مناسب یک کسب و کار شغلی باشد.

دسته بندی سررسید از نظر سایز پرداختیم ولی اسمی از سررسید اروپایی به میان نیامد.

اندازه ها ی استاندارد و رایج داخل کشور جهت چاپ سررسید همان بود که در مقاله ذکر شد ولی طی چهار پنج سال اخیر به خصوص از سررسیدهای 93 به بعد قطع جدیدی از سررسید در کشور تولید می شود که آن را با عنوان های سررسید اروپایی، سررسید رقعی باریک و حتی پالتویی بلند معرفی می کنند.

قطع اروپایی همانطور که از نام آن پیداست مربوط به سررسیدهای تولید شده در اروپا می شود که طی سال های اخیر بومی سازی شده و به جای محتوای میلادی، تقویم شمسی در این قطع چاپ می گردد.

دلیل نامگذاری مختلف برای آن هم نبود استاندارد اصلی برای این قطع در کشور است که ضمن سردرگمی مشتریان حتی سبب شده سررسیدهای اروپایی در سایزهای مختلف ولی نزدیک به هم چاپ شوند.

سایز

اندازه این نوع سررسید ها  12*21 سانتیمتر می باشد. این نوع سررسید شبیه سررسید رقعی می باشد اما از عرض آن کاسته شده است.

علت محبوبیت این نوع سررسید

همین عرض کمتر باعث می شود که سالنامه اروپایی نسبت به رقعی شکیل تر و خوش دست تر به نظر آید. البته این موضوع تا حدود زیادی به سلیقه خریدار بستگی دارد.

صحافی این نوع سررسید

صحافی این نوع سررسید میتواند به شکل های ته چسب و دوخت و یا ته چسب باشد در این نوع سررسید اگر دوخت و چسب باهم استفاده شود دوام بیشتری به سررسید  خواهد داد.

جلد این نوع سررسید

جلد این نوع سررسید می تواند چرم ، ترمو می باشد.  این نوع سررسید شامل لت مگنتی و یا به صورت کش دار موجود می باشد.