آغاز ماه محرم سال 1399

آغازه محرم 1399 روز جمعه 31 مرداد ماه سال 1399 هجری شمسی  – یکم  1442 ﻣﺤﺮم هجری قمری –  21 اوت 2020 میلادی تاریخ تاسوعای 1399   شنبه 8 شهریور 1399 هجری شمسی – 9 محرم 1442 هجری قمری – 29 اوت 2020 میلادی تاریخ عاشورای حسینی 1399 یک شنبه 8 شهریور 1399 هجری شمسی…