سررسید جیبی: سررسید ( تقویم )های جیبی سایزهای مختلفی دارند که رایج ترین آنها 10×15 سانتی متر است. (برخی تولید کنندگان این سایز را یک هشتم نیز می نامند با سایز تقریبی 10.5×14.8 – تقریباً سایز کاغذ A6) 

سررسید پالتویی: سایز معمول این سررسید ها 17×12 سانتی متر است. ( سایز پالتویی بلند تقریباً 13×22 سانتی متر است.)