توضیحات در مورد سررسید 98 ، سالنامه 98

سررسید یا سالنامه دفتر یا کتابی چاپی است. که در مورد تاریخ ، روزها ، مناسبت ها یک سال به ما اطلاعاتی می دهد. سررسید 98 یا  سالنامه 98 در مورد موضوعاتی از جمله اقتصادی، سیاسی، یا اجتماعی را پوشش دهند یا تنها به یک موضوع بپردازند. از جمله شامل فهرست مناسبت‌هایی است که توسط سازمان ژئوفیزیک ایران ایجاد شده تا یاد و خاطرهٔ حوادث، اتفاقات، یا انسان‌های نام‌آور را زنده نگه دارند. نوشتن سالنامه می‌تواند در مواردی چون حقوقی، بازرگانی، انبارداری یا تولیدی جنبهٔ قانونی داشته باشد.

 

انواع دسته بندی سررسید بر اساس نوع در سالنامه پاسارگاد:

در انبار موجود نمی باشد
59,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
49,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد