اطلاعات بیشتر قبل از خرید!

تقویم رومیزی پوست ماری بدان معنا که پایه ان نوع تقویم رومیزی از نوع چرم  و حالت پولک دار که مانند پوست مار است ،تقویم رومیزی اختصاصی پوست ماری ،  برروی پایه با عنوان تبلیغات ، حک لوگو روی پایه به صورت داغ کوب خواهد بود.

هیچ محصولی یافت نشد.