تقویم رومیزی 98 در تمامی موارد به صورت ماه شمار می باشند .به این صورت که هر برگ از تقویم رومیزی به دو قسمت تقسیم می شود. بگونه ای که هر ماه از سال در یک صفحه می باشد. و در قسمت دیگر تصویر تبلیغاتی وجود دارد. این تصویر میتواند به د صورت نمایش داده شود 1- مشتری سفارش تقویم رومیزی اختصاصی دارد و میخواهد در کنار ماه شمار تصویر تبلیغاتی خود چاپ شود در هر برگ متفاوت 2- خود تولید کننده به صورت پیش فرض عکس های بدون تبلیغ برند یا شغلی انتخاب کرده به گونه ای که تقویم رومیزی زیبا و شکیل باشد بفروش میرساند

توضیح کلی : . تقویم های رومیزی در به صورت ماه شمار در یک برگه پشت و رو که پشت آن یک تصویرتبلیغاتی قرار داد و همانطور که گفته شد روی آن ماه شمار و تصویر تبلیغاتی که بر اساس نوع پایه تقسیم بندی می شوند.

آخرین ارسالی