سررسید ۹۸ سالنامه پاسارگاد بهترین گزینه برای تبلیغات

روبان نواری برای نشان گذاشتن در صفحات سررسید بسیار کاربرد داردو زیبایی بسیاری به  سررسید میدهد بعلاوه میتواند لوگوی شرکت مشتری را همراه داشته باشد. یکی از موثرترین تبلیغات بشمار میرود.

چاپ لوگوبوی روبان :

می توان لوگوی شرکت سفارش دهنده را روی روبان چاپ نمود. میتوان لوگو مشتری را بر روی روبان قرار البته روبان ها تک رنگ هستند اما لوگو میتواند شامل چنرین رنگ باشد البته باید به خوانایی آن نیز توجه داشت.

0/5 ( 0 نظر )