آیا با ماساژ درمانی می توان از فرسودگی شغلی جلوگیری کرد؟

فرسودگی بیش از کار بیش از حد استفرسودگی شغلی احساس خستگی شدید ، طولانی مدت و ناامیدی است که در اثر مواجهه با استرس مربوط ایجاد می شودعلائم این بیماری شامل خستگی هیجانی ، بیگانگی از فعالیت های مرتبط با شغل و کاهش عملکرد برای نامگذاری چند مورد است.آموزش ماساژ.
مطابق مطب کلینیک مایو ، اگر شما:
آیا در کار بدبین یا بحرانی شده اید؟ آیا خودتان را به محل کار می کشانید و به محض ورود مشکل دارید؟ آیا تحریک پذیر هستید یا بی تاب هستید؟ آیا کمبود انرژی دارید که به طور مداوم تولیدی باشید؟ آیا از دستاوردهای خود رضایت ندارید؟ آیا از شغل خود سرخورده اید؟ آیا از غذا ، مواد مخدر یا الکل برای بهتر احساس کردن استفاده می کنید یا احساس راحتی نمی کنید؟ آیا عادت خواب یا اشتهای شما تغییر کرده است؟
حجم کار یا تعداد ساعات کار در محل کار فقط یکی از عوامل مؤثر فرسودگی شغلی استمقصر اصلی فرسودگی ، سرخوردگی و عصبانیت است که در صورت عدم کنترل ، دچار انتظارات شغلی نامشخص ، عدم حمایت اجتماعی در خارج از محل کار یا مواجهه با اختلال عملکرد در محیط کار از طریق مقادیر غلط و یا افراد اشتباه می شویم.
ناامیدی منجر به عصبانیت می شود ، که منجر به رفتار خود مخرب می شوددر حالی که کمک به یادگیری برای مدیریت استرس ، توسعه حمایت اجتماعی و ورزش منظم در مدیریت استرس که منجر به فرسودگی شغلی می شود بسیار طولانی است ، دو ابزار بزرگتر وجود دارد: یادگیری تنظیم و حفظ مرزها ، و تعیین هدف شخصی.آموزش طب سنتی.
مرز تعریف شده است
به عنوان ماساژ درمانی ، ما در مورد مرزهایی که باید بین مشتری و خودمان – یا مرزهای حرفه ای – حفظ شود ، شنیدیممرزهای شخصی می تواند ایجاد و حفظ آن کمی دشوارتر باشد ، به خصوص هنگامی که ما عادت به استفاده از آنها نداریمو نکته مهم دیگر ، وقتی افراد در زندگی ما عادت ندارند!
تعیین مرزهای شخصی فقط با گفتن “نه” شروع می شود و معنای آن را وقتی از ما خواسته می شود کاری را انجام دهیم که به ما خدمت نکند شروع می شوددر زندگی شخصی ما ، تعیین مرزها می تواند شامل درخواست چیزی باشد که از نظر عاطفی از افراد نزدیک به ما استفاده می شود ، برخورد با قلدری از کسانی که احساس می کنند راه رفتن در همه شما مناسب است ، و محدود کردن زمان با کسانی که ما را تخلیه می کنند و انرژی ما را محدود می کنند.
از نظر حرفه ای ، محدوده تنظیمات می تواند به معنای محدود کردن تعداد قرارها یا ساعاتی باشد که هر روز کار می کنیم ، مقابله با رقابت بین برندگان بین درمانگران و برخورد با مشتریانی که مشکلی از مهارت شما برای پذیرش راحت آنها ندارند.آموزش پوست و زیبائی skin care.
وقتی برای اولین بار شروع به تعیین محدودیت ها و مرزهایی در مورد آنچه می خواهید برای دیگران بکنید ، آگاه باشید که عقبگرد وجود دارد و برای آن آماده می شویدکسانی که به شما عادت کرده اند به عنوان یک doormat هستند ، طبیعتاً به شما اعتراض می کنند که ناگهان از انجام کار برای آنها امتناع ورزید و از همه نوع تاکتیک ها استفاده می کنند تا امور را به شکلی که هستند حفظ کنند – زیرا وضع موجود برای آنها کار می کندهنگامی که اطرافیان ما شروع به عقب رانده و مرزهای شما یا حق شما برای تنظیم آنها می کنند ، زیر سوال می روند:
محدودیت های خود را توجیه نکنیداگر درمورد مرزهای خود مشاجره کنید ، حق اقتدار کامل بر خود را از دست خواهید دادفقط بگویید: “متأسفم ، اما امروز نمی توانم اضافه کاری را برای شما کار کنم.” بحث نکنید که چرا نمی توانید اضافه کاری کار کنید ، آنچه را که بعد از کار انجام می دهید مهمتر از نیازهای آنها است ، یا اگر نیاز مشتری استبزرگتر از مال شما شما یک فرد بالغ هستید و شما حق دارید تصمیم بگیرید که آیا امروز می توانید بمانید یا نمی توانید امروز تصمیم بگیرید ، تصمیم بگیرید که نیازهای خود را اولویت بندی کنیدبه ویژه زنان تمایل دارند تا مراقبت از سایر موارد خود را انجام دهند (ویزیت پزشک و تمرین). این پایدار نیستعلامت گذاری به آقایان خارج از این زمینهبا مردانی که در “مشاغل کمک کننده” فعالیت نمی کنند ، روابط برقرار کنید. هیچ چیز چشم شما را به سمت مرزهای پاک و محکم مانند مردان موفق در زمینه های مردسالار باز نمی کندنمی توان به اندازه کافی تأکید کرد که چقدر روشن کننده است که صحبت با یک تاجر کارگر یا یک مدیر اجرایی سطح متوسط ​​و بالاتر انجام شودنگرش ها و دیدگاه های آنها افراط و مرزهای مشخص را نشان می دهد!
تنظیم اهداف شخصی
عامل مهم دیگر که در فرسودگی شغلی وجود دارد عدم جهت گیری استاگر نمی دانید کجا سرپرستی کرده اید یا تلاش می کنید چه کاری انجام دهید ، پس چگونه می توانید بدانید که باید چه کاری انجام دهید؟ و اگر فرد متبحر باشید ، بدون شک فرد محور و راهنمایی تر به شما می گویدهنگامی که شما هیچ جهت و هدفی ندارید ، فشار آوردن و کشیدن در جریان انرژی انرژی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *